Informatii personale


Nume / Prenume: GRIGORE, Dumitru


Adresă de reședință Str. Traian Popovici, Nr. 130,  Sector 3, București

Telefon mobil: +40 0722639323

E-mail: grigore_dumitru@yahoo.com

            dumitru.grigore@psychometricsystems.com

Nationalitate:  Română

Data nasterii 24.07.1962


Studii:


Studii doctorale, Academia Tehnică Militară, București,

Titlul Științific: PhD

Domeniu de cercetare: neuroștiințe aplicate în mecatronică militară


Studii universitare


2013

Licențiat în Psihologie, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucuresti, Facultatea de Psihologie

Lucrarre de licenta - Sistem integrat pentru evaluarea complementară a personalității, 


2001

Licentiat in teologie. Universitatea din Pitesti, Facultatea de Teologie ”Sf. Mucenita Filoteea”, Pitesti, jud. Arges

Lucrare de licenta - Misiune Ortodoxă și globalizare,


1987

Inginer în Fizică, Universitatea din București, Facultatea de Fizica, Sectia ”Fizica Tehnologica”

Lucrare de licenta - Convertor A/D și programator de memorii EPROM Experienta profesională


August 2014, până în prezent

Chief Research Officer, Psychometric Systems SA  

Coordonare activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul ingineriei psihologice și psihometriei.


Septembrie 2008, până în august 2014

Project Manager, owner & developer Manager System Operation SRL

Proiect de cercetare aplicativă axat pe implementarea unei tehnologii de evaluare psihologică prin măsurare directă, concretizat in realizarea Sistemului Expert de Evaluare a Personalitatii,

tehnologie brevetată la OSIM, referinta RO127615 din 29.11.2013


Noiembrie 1998, până în februarie 2013

General Manager Geoseismo SRL

Activităti de cercetare în domeniul proiectării de echipamente geofizice, contracte internationale si nationale de cercetare;


Septembrie 2015, până în prezent

Preot misionar, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, 


Iulie 1995, până în septembrie 2015

Preot, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului, 


Mai 1992, pana in iulie 1995

Inginer de sistem, Petromidia SA, Platforma Petrochimica Midia – Navodari, Jud. Constanta

Coordonare tehnică a activității de explozimetrie si analiză de proces, implementare sistem expert

de conducere în cadrul Rafinăriei;

Dirigenție de santier pentru instalatia MTBE,

Expertiză de lucru cu sisteme expert de conducere de proces.


August 1990, pana in mai 1992

Viceprimar Orasul Navodari, Jud. Constanta

Conducere adminstrativa a Orasului Navodari, jud. Constanta (peste 42.000 locuitori)


Septembrie 1987, pana in august 1990

Inginer stagiar, Combinatul Petrochimic Midia, Platforma Petrochimica Midia – Navodari, Jud. Constanta

-lucrări de instalare, proiectare/reproiectare de echipamente electronice ;

- asistență tehnică si punere în funcțiune de instalații în cadrul Combinatului Petrochimic ;

- reproiectarea unor echipamente de automatizare de proces și schimbarea liniei de comandă cu

regulatoare de tip ”Foxboro”;

- proiectare pentru utilizări speciale a unei centrale de temperaturi pe una din coloanele de

reacție a instalației de Polietilenă de Înaltă Presiune (PIP) din cadrul Platformei Petrochimice;

- instalarea, conectarea tehnică la proces și punerea in funcțiune a analizorului de proces ”Miran

II” de fabricație germană, în instalația Oxid de Etilenă;

- instalarea, conectarea tehnică și punerea în funcțiune a unui reometru - analizor pentru indicele

de curgere tehnologică din instalația PIP;

- asistență tehnică la punere în funcțiune a instalațiilor PIP, PJP și Oxid de Etilenă din cadrul

Platformei Petrochimice;

- proiectarea și realizarea integrală a unui nivelmetru digital cu sondă capacitivă pentru produse

lichefiate.

- 1988, stagiu de lucru la Reprezentanța ”Carl Zeiss Jena”, expertiză de lucru cu spectrometrul

SPECORD M42.


Activitate stiintifica si tehnică in timpul studiilor:


participare la instalarea Retelei Seismice Nationale în Banat si Dobrogea, activităti tehnice

specifice de instalare si calibrare de echipament seismic, în cadrul Istitutului National pentru

Fizica Pământului si Seismologie, Măgurele, stagiu de practică universitară între 1984 -1985


Domenii de interes stiintific: 


- Teoria Generală a Sistemelor – aplicatii în psihologie ;

- Tehnici de măsurare psihofiziologică bazate pe biofeedback ;

- Inginerie soft în psihologie ;

- Tehnici de analiză psihologică pe structuri de text ;

- Teoria cunoașterii ;

- Pattern-uri cognitive si comportamentale ;

- Inginerie psihologică ;

- Sisteme integrate de monitorizare.


Membru al unei organizatii stiintifice:


Membru titular al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române din 1999


Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Rusa  (satisfacator), Franceza (bine), Engleza (scris, citit - bine; vorbit-satisfacator)