INTELIGENȚELE FRACTALE
CUNOAȘTERE ȘI INIȚIERE ÎNTRE SACRU ȘI PROFAN
NORMALITATE ȘI PATOLOGIE SPIRITUALĂ
PROSTIA - O ANALIZĂ SISTEMICĂ DEZINTEGRATOARE 

NOTA:


-  In această secțiune puteți urmări ciclul de prelegeri interdisciplinare inițiate de autor începând cu primăvara anului 2017;

-  Prelegerile sunt deschise publicului;

-  Cu mulțumiri Comanderiei Nr. 10 ”Sf. Bernard de Clairvaux” din Cluj-Napoca  și NTT DATA  pentru amabilitate!
NORMALITATE ȘI PATOLOGIE SPIRITUALĂCUNOAȘTERE ȘI INIȚIERE ÎNTRE SACRU ȘI PROFANINTELIGENȚELE FRACTALE

Situat în paradigma neuroștiințelor aplicate în psihologie, conceptul fractal aplicat proceselor gândirii aduce, pe lângă noutatea abordării, argumente spectaculoase privitoare la tezaurul imens de inteligențe cu care ființa umană este înzestrată.

Deosebit de importantă în destinul și succesul în viață al copiilor și adolescenților, dar nu numai, evaluarea corectă și obiectivă a darurilor native, a inteligenței strălucite, a aptitudinilor extreme legate de noile tehnologii și mijloacele de informare etc., necesită o schimbare fundamentală de viziune și concept în evaluarea psihologică. O astfel de schimbare prefigurează și autorul acestei prelegeri, aducând ca argument experimental recenta sa invenție în domeniul evaluării psihologice.


*** Prelegerea completă poate fi urmărită și la CAFENEAUA COMPLEXITĂȚII