Lucrarea Inteligențele fractale prezintă o abordare originală a inteligenței umane din perspectivă interdisciplinară, respectiv posibilitatea de utilizarea a unui model fractal care este deja implementat pe  Sistemul MindMi. Cu acest instrument au fost determinate și catalogate tipologiile de personalitate și inteligențele lor specifice, într-un demers experimental ale cărui rezultate sunt prezentate în subcapitolul final.

Pentru  descarcare e-book, click aici!

Amazon Digital Service, Inc.

ASIN: B00IH73G36, 2014

Cartea prezinta Sistemul Psihometric Integrat pentru Evaluare Complementară (MindMi - denumirea comerciala) pentru care autorul a primit un brevet de invenție. In tratarea subiectului autorul trece in revista cele mai noi teorii referitoare la principiul de funcționare al sistemului, dar și procedeul tehnic supus brevetării, făcând pe parcursul acestei lucrări o valoroasă pledoarie pentru abordarea fractală a aspectelor psihofiziologice, prpunand totodată o serie de modele originale care explica personalitatea la nivelul posibilitatilor ingineresti de implementare tehnica. In sustinerea modelelor propuse sunt aduse o serie de argumente teoretice și experimentale unice. Cartea se adreseaza in primul rand psihologilor cu libera practica, specialistilor în psihologie holistica, bioenergie, bioenergoterapie, reflexoterapie și terapii altenative, Sistemul Psihometric Integrat pentru Evaluare Complementară constituind un excepțional instrument de explorare a ființei umane.

 Pentru  descarcare e-book, click aici!


Amazon Digital Services, Inc.

ASIN: B00IBPWHPW, 2014


Teologia informațională prezintă aspectele transdisciplinare ale unui posibil proiect comun știință – teologie, orientat către considerentele profunde ale moralei, fundamentată de către autorîntr-o manieră originală pe teoria sistemelor aplicată ființei umane.

Pentru  descarcare e-book, click aici!
Amazon Digital Service, Inc.

ASIN: B00IDAQ3ZA


Ortodoxie și globalizare reprezintă teza de licenţă pe care autorul a susținut-o în 2001 la Facultatea de Teologie “Sf. Muceniţă Filofteia” a Universităţii din Piteşti. Ea tratează aspectele cu care Ortodoxia se confuntă în fața iminentei globalizări, autorul propunând soluții originale în ceea ce privește atenuarea efectelor defavorabile, dar și pentru fructificarea cât mai optimă a avantajelor pe care globalizarea le poate aduce omenirii.

Pentru  descarcare e-book, click aici!


Amazon Digital Service, Inc.

ASIN: B00IDAQ2ZG

Vlaga nopții este un mic volum de poezie scrisă în anii de liceu şi  de studenţie la fizică. pe Platforma Măgurele. Fiind vorba de anii 80, incercările poetice din prima parte  a micului volum reflectă într-o manieră proprie autorului,  un anume fel de libertate a spiritului manifestă la acea vârstă a tuturor posibilităților, într-un regim cu posibilități restricționate...

Pentru descarcare e-book, click aici!


Amazon Digital Services, Inc.

ASIN: B00IC7NWEO, 2014I Articole 


 1. Grigore, D., ”Metodă fractală inferențială”, ”Sesiunea Științifică a Academiei Oamenilor de Știință din România”, Durău, 22-24 septembrie, 2016;
 2. Paraschiv T., Grigore, D., Costache, G. C., ,,Mathematical modelling of flow in a solid propellant rocket engine", International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems (GSEBS), Military Technical Academy, Bucharest, Romania, May 26nd – 27rd, 2016.
 3. Grigore, D., Paraschiv, R. V., Anghelina, L. O., ”The action of multiple stimulations on GSR involved în remote movement command and control”, ”International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, GSEBS 2016”, held at the Military Technical Academy Bucharest, ROMANIA , May 26nd – 27rd, 2016;
 4. Grigore D., Costache, G. C., "Comparative study regarding GSR and EEG type biosignals simultaneously answer to same external stimulus", The International Conference „Education and Creativity for a Knowledge based Society – Psychology”, November 19nd-21rd, 2015, "Titu Maiorescu" University, pp. 103-108, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4;
 5. Paraschiv T., Grigore, D., Muscă A., "The effect of classical technology on human beings", The International Conference „Education and Creativity for a Knowledge based Society – Psychology”, November 19nd-21rd, 2015, "Titu Maiorescu" University, pp. 258-262, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4.
 6. Paraschiv T., Costache, G. C., Grigore, D., "A mathematical model for the study of the reactant systems at equilibrum", The International Conference „Education and Creativity for a Knowledge based Society – Psychology”, November 19nd-21rd, 2015, "Titu Maiorescu" University, pp. 94-102, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4;
 7. Grigore, D.,”Contribuții privind comanda și controlul mișcării, de la distanță, în sistemele tehnice militare”, Academia Română, Institutul de Economie Mondială, București, 2015
 8. Grigore, D.; Zaharia, C.M., ”Inteligențele fractale, o nouă paradigmă în educația de performanță”, Congresul Internațional ”ASCIPS 2015”, ediția a 8-a, Sibiu, 04-07 iunie 2015
 9. Grigore, D., Semiophysics - knowledge-integrative transdiscipline”, JETK Volume 4/2015, pp. 72-78, ISSN 2360-5499, ISSN-L 2360-5499
 10. Paraschiv T., Grigore D., Ştefan C., "The mathematics processing of signals", ”International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, GSEBS 2015”, held at the Military Technical Academy Bucharest, ROMANIA , May 22nd – 23rd, 2015;
 11. Grigore, D., Petrescu, C., ”Multiple correlations between EEG and GSR patterns on remote movement command and control”, ”International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, GSEBS 2015”, held at the Military Technical Academy Bucharest, ROMANIA , May 22nd – 23rd, 2015;
 12. Grigore, D., Moldovan, M., ”MindMiTM. Psychological Assessment System”, 2015; (on-line la https://www.mindmisystem.com)
 13. Grigore, D., Talpoș, M.F., Pop, I.G.,  Managerial fractal intelligences. Psychometric evidence for empowering the theory of multiple intelligences”, 6th Annual Griffith Scool of Management International Conference, ”The development , financing and growing of organizations”, Oradea, Romania, May, 8, 2015
 14. Talpoș, M.F., Sanislav, D.O., Grigore, D., Managerial creativity, between native enhancing factors and environmental influencers”, 6th Annual Griffith Scool of Management International Conference, ”The development , financing and growing of organizations”, Oradea, Romania, May, 8, 2015
 15. Grigore, D., ”Ingineria psihologică la interfața om-mașină; corelația dintre dominanța cerebrală și tipologia de personalitate”, Conferința Internațională  ”Impactul transformarilor socio-economice”, Institutul de Economie Mondială, București, 27 februarie 2015, "Impactul transformărilor socio-economice și tehnologice la nivel național, european și mondial"; Nr.3/2015, Vol.3, Social Science Research Network (SSRN), SSRN-ID2647406;
 16. Paraschiv, T., Secoșan, C.N, Bănățeanu, O. Grigore, D., ”Contributions concerning the sociometry of innovations and of social traditions”, The International Conference „Education and Creativity for a Knowledge based Society – Psychology”, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest, November 22nd-24rd, 2014, pp. 85-90, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4;
 17. Grigore, D., Costache, G.C., Ștefan, C., Paraschiv, R., V., Waking capacity evaluation by direct measurement”, The International Conference „Education and Creativity for a Knowledge based Society – Psychology”, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest, November 22nd-24rd, 2014, pp. 105-111, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4;
 18. Paraschiv, T., Manea, C., Mateescu, O., Grigore, D., Indentify psychological issues by text analysis, The International Conference „Psychology and Society”, June 03nd-05rd, 2014, Titu Maiorescu University, ISSN 2248-0064;
 19. Puiu, M., Petrescu, C., Grigore, D., Chivulescu F., "Qualitative indicators of social stability in sustainable development", The International Conference „Psychology and Society”, June 03nd-05rd, 2014, Titu Maiorescu University, ISSN 2248-0064;
 20. Paraschiv, T.; Postolea, D., Ionescu, D., Grigore, D., ”Metodă de procesare a semnalelor EEG”, The International Conference ”Education and Creativity for a Knowledge based Society-Psychology”, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest, June 21nd-23rd, 2014, ISSN 2248-0064;
 21. Grigore, D.,  Petre, D., Manea, C., Urichianu, A.I., ”Integrated technical system for evaluating and monitorizing the athletes' performance”; The International Conference ”Education and Creativity for a Knowledge based Society”, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest, November 21nd-23rd, 2013, pp. 95-103, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4;
 22. Grigore, D.,  Paraschiv, R.V., Ipate, I., Chivulescu, F. ”Contribution to fractal inteligences”, The International Conference ”Education and Creativity for a Knowledge based Society-Psychology”, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest, November 21nd-23rd, 2013, pp. 86-94, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4.
 23. Grigore, D.,  Ipate, I., Craiovan, P., Mateescu, O.T., ”Contributions regarding the correlation between cerebral dominance an personality type”, The International Conference ”Education and Creativity for a Knowledge based Society”, ”Titu Maiorescu” University, Bucharest, November 21nd-23rd, 2013, pp. 104-110, Social Science Research Network (SSRN), ISSN 2248-003X, ISBN 978-3-9503145-6-4;
 24. Postolea D., Ştefan C., Grigore D., ”Controlul mişcării utilizând investigarea biosemnalelor de tip EEG”, Conferinţa Naţională „SISTEME ENERGETICE ŞI BALISTICE – SEB 2013”, Academia Tehnică Militară, București, 19-20 septembrie, 2013;
 25. Paraschiv T., Grigore D., Constantin A., Modelarea neurosemnalelor electrodermice stimulate fazic”, Conferinţa Naţională „SISTEME ENERGETICE ŞI BALISTICE – SEB 2013”, Academia Tehnică Militară, București, 19-20 septembrie, 2013;
 26. Grigore, D., ”Pattern-uri comportamentale”, Congresul Internațional de Medicină și Credință”, Iași, 3-7 Octombrie, 2012;II Cărţi:


 1. Grigore, Dumitru, ”Ortodoxie și globalizare”, Editura Medro, București, 2002, (151 pagini), ISBN 973-99389-7-3
 2. Grigore, Dumitru, colectiv, Culegere de texte- ”Identitatea și libertatea omului în Ortodoxie”, Editura Predania, 2009 (182 pagini), pag 149-156, ISBN 978-606-92118-4-7
 3. Grigore, Dumitru, ”Sistem psihometric integrat pentru evaluare complementară”, Amazon Digital Services, Inc., ASIN: B00IBPWHPW, 2014
 4. Grigore, Dumitru, ”Teologia informațională”, Amazon Digital Services, Inc., ASIN: B00IDAQ3ZA, 2014
 5.  Grigore, Dumitru, ”Vlaga nopții”; Amazon Digital Services, Inc., ASIN: B00IC7NWEO, 2014III Conferințe:


 1. Conferința Internațională ”Education and Creativity for a Knowledge based Society”, Universitatea ”Titu Maiorescu”,București, 17-19 noiembrie, 2016;
 2. International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, GSEBS 2016, held at the Military Technical Academy Bucharest, ROMANIA , may 26nd – 27rd, 2016
 3. International Conference Greener and Safer Energetic and Ballistic Systems, GSEBS 2015, held at the Military Technical Academy Bucharest, ROMANIA , may 22nd – 23rd, 2015
 4. 6th Annual Griffith Scool of Management International Conference, THE DEVELOPMENTE, FINANACING AND GROWING OF ORGANIZATIONAS, May, 8, 2015/ Oradea, Romania
 5. Conferința Internațională ” Impactul transformarilor socio-economice si tehnologice la nivel national, european si mondial”, Institutul de Economie Mondiala, Bucuresti, 27 februarie 2015
 6. Conferința Internațională ”Education and Creativity for a Knowledge based Society”, Universitatea ”Titu Maiorescu”,București, 22-24 noiembrie, 2014;
 7. Conferința Internațională ”Education and Creativity for a Knowledge based Society”, Universitatea ”Titu Maiorescu”,București, 21-23 iunie, 2014;
 8. Conferința Internațională ”Education and Creativity for a Knowledge based Society”, Universitatea ”Titu Maiorescu”,București, 21-23 noiembrie, 2013;
 9. Conferința Națională ”Sisteme energetice și balistice”, Academia Tehnică Militară, București, 19-20 septembrie, 2013.
 1. Congresul Internațional de Medicină si Credintă, Iasi, 3-7 Octombrie 2012
 2. AOȘR, Sesiunea Stiintifica de toamnă Dorna-Arini, 23-24 Septembrie, 2011
 3. Congresul International de Medicină si Credintă, Iași, 3-5 Iunie 2009
 4. AOȘR, Sesiunea stiintifică de primăvară Dorna-Arini, 8-10 Mai, 2008
 5. Simpozionul CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE, Comisia pentru Afaceri Europene a PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, 16 aprilie 2008
 6. Întrunirea stiintifică pregătitoare a Primului Congres Mondial MANECOGNITIVA- managementul si economia cunoasterii, CNR- UNESCO, 27.03.2008
 7. Conferința Naționala de Cibernetică, Bucuresti, 2004
 8. Conferința Natională "Transfer de cunoștințe științifice" KT '01; Societatea ATENEUL ROMÂN, Universitatea Ecologică din Bucuresti, 2001
 9. Conferința Naționala de Cibernetică, Bucuresti, 1998